Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   testament

Vraag 2

Vorige Volgende
Hoe weet ik dat mijn testament het meeste belasting bespaart?
Antwoord:

Het opstellen van een testament is maatwerk waarbij belastingbesparing een van de (belangrijke) punten is die besproken moeten worden. Hiernaast dienen uiteraard ook de belangen van de erfgenamen (waaronder vaak een langstlevende partner) in het oog gehouden te worden. 

Gelet op het vorenstaande is er dan ook niet één testament dat altijd en onder alle omstandigheden uit de kast getrokken kan worden en dat het meeste aan erfbelasting bespaart. Er zijn verschillende testamenten voor verschillende situaties.
 
Zo is bij de keuze voor een bepaalde testamentsvorm bijvoorbeeld van belang hoe groot uw vermogen is en hoe dat is samengesteld. Is dat snel liquide te maken of zit uw vermogen langdurig vast in bijvoorbeeld stenen ? De antwoorden op die vragen kunnen leiden tot verschillende soorten testamenten.
 
Ook is het mogelijk dat er na het opmaken van het testament wijzigingen zijn opgetreden in uw persoonlijke en/of financiële omstandigheden of de fiscale wetgeving waardoor het raadzaam is uw testament weer eens tegen het licht te houden. Wij bieden u de mogelijkheid uw bestaande testament geheel vrijblijvend en kosteloos te controleren in een oriënterend gesprek. Ook is het mogelijk om opgenomen te worden in onze database zodat wij u - eens in de vijf jaar- uitnodigen voor een gratis periodieke controle van uw testament.
 
Bij dit alles is het van belang dat u zich realiseert dat u niet bij iedere notaris hetzelfde testament kunt krijgen. Veel notarissen maken gebruik van collectief ingekochte testament-modellen. Wij hebben besloten onze testamenten zelf te maken, daarbij gebruik makend van meer dan 40 jaar notariële ervaring.
 
De reden daarvan is onder andere dat wij bepaalde ideeën hebben over hoe je bepaalde zaken het beste in een testament kunt regelen. Die ideeën vertalen wij als het ware in onze testamenten. Kernwoorden daarbij zijn eenvoud, uitvoerbaarheid en onafhankelijkheid.