Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   windmolenprojecten

DE NOTARIS EN WINDENERGIE

Windenergie

Nederland is vlak en het waait er vaak; dit maakt ons land zeer geschikt voor windenergie. Windenergie op land zal een belangrijke bijdrage moeten gaan leveren om de doelstelling van het Rijk, namelijk 16% duurzame energie, in 2020 te halen. Begin 2013 zijn het Rijk en de provincies het eens geworden over de plaatsing van 6000 megawatt aan windmolens op land. Inmiddels zijn er in Nederland veel windmolens gerealiseerd, zowel solitair als in lijnopstelling en deel uitmakend van een windpark. Om de hiervoor omschreven doelstelling te halen zullen er echter meer windmolenparken moeten worden gebouwd.


Juridische aspecten

Naast allerlei vergunningen en financiële zaken, komen er ook veel juridische aspecten om de hoek kijken bij het opzetten, realiseren en exploiteren van een windmolenpark. Zo zal er een juridische structuur moeten worden opgezet voor de samenwerking tussen de verschillende deelnemers in een project, moeten er contracten worden opgesteld tussen de diverse partijen, moet worden geregeld dat de juridische eigendom van de windmolens bij de juiste (rechts)personen terecht komt en noem zo maar op.


Ervaring met windmolenprojecten

Inmiddels kunnen wij, Van Dijk De Jongh Notarissen te Dronten, zeggen dat ons kantoor één van de toonaangevende notariskantoren is in Nederland op het gebied van de juridische begeleiding van windmolenprojecten. Al meer dan 10 jaar is ons kantoor betrokken (geweest) bij de juridische opzet, advisering en afwikkeling van diverse windmolenprojecten in de provincie Flevoland, maar ook in andere provincies als Gelderland, Drenthe, Groningen, Noord-Holland en Utrecht.
Een mooi voorbeeld hiervan is het Prinses Ariane Windpark in de Wieringermeer. Ons kantoor heeft voor dit park de juridische begeleiding met betrekking tot de vestiging van opstalrechten en erfdienstbaarheden mogen verzorgen. En video over de opening van dit grootste windpark op land (tot op heden), vindt u hier.
 

Juridische samenwerkingsverbanden

Doorgaans zijn het groepen van agrariërs in een bepaald gebied die tezamen, al dan niet met een professionele partij, een windmolenpark gaan exploiteren. Het is van groot belang dat hiervoor een gedegen en werkbare juridische structuur wordt opgezet. Ons kantoor speelt bij het opzetten daarvan een centrale rol aangezien hiervoor vaak diverse rechtspersonen moeten worden opgericht waarbij soms zeer specifieke zaken moeten worden geregeld die verband houden met een windmolenpark.
 

Juridische instrumenten voor eigendom en exploitatie

In de meeste gevallen worden windmolens gerealiseerd op percelen grond die eigendom zijn van agrariërs. Voor het gebruik van die gronden om daarop de windmolens te mogen bouwen en te exploiteren is het belangrijk om goede afspraken te maken met de grondeigenaren. Die afspraken dienen op een juiste manier te worden vastgelegd en in een juridisch vat te worden gegoten, zodat ze helder en duidelijk op papier komen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.

Bij zaken die geregeld moeten worden kunt u ondermeer denken aan de vestigen van het recht van opstal voor de windmolens, waarmee wordt bereikt dat de exploitant ook juridisch eigenaar wordt van de windmolens. Daarnaast is het van belang dat juridisch wordt vastgelegd dat de windmolens ongehinderd geëxploiteerd mogen worden; daarvoor dienen de benodigde erfdienstbaarheden te worden gevestigd zoals bijvoorbeeld wiekoverslag over andermans grond. De zakelijke rechten van opstal en de erfdienstbaarheden worden vastgelegd in notariële akten, evenals eventueel te vestigen kettingbedingen en/of kwalitatieve verplichtingen.
 

Van Dijk De Jongh Notarissen

Van Dijk De Jongh Notarissen te Dronten heeft de kennis in huis om samen met haar opdrachtgevers te komen tot het gewenste juridische resultaat. Bent u op zoek naar een betrouwbaar en deskundig notariskantoor voor een professionele begeleiding van de realisatie van een windmolenproject? Neemt u dan contact met ons op.