Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   testament

Vraag 3

Vorige Volgende
Hoe voorkom ik dat mijn schoonzoon/-dochter bij een echtscheiding de helft van mijn erfenis opeist bij mijn kind. Kan ik dat ook voorkomen als ik iets schenk aan mijn kind?
Antwoord: 

Door het opnemen van een clausule in uw testament ( privé/uitsluitingsclausule) kunt u bepalen dat het door u te schenken of na te laten vermogen alleen bestemd is voor degene die u zelf wilt bevoordelen. Daarmee blijft deze schenking of het erfdeel bijvoorbeeld buiten een verdeling bij echtscheiding van degene die de schenking dan wel de erfenis heeft verkregen.
Een dergelijke clausule (in de wandeling meestal genaamd privé- dan wel /uitsluitingsclausule) kan niet door uw kinderen terzijde worden geschoven.

Indien echter het huwelijk van uw kind niet eindigt door een echtscheiding maar door overlijden zou zonder een nadere bepaling de erfenis of schenking bij een dergelijke clausule ook buiten de eventuele gemeenschap waarin uw kind gehuwd was vallen. Dit kan fiscaal zeer nadelig uitwerken, zowel voor uw langstlevende schoonkind, maar ook voor uw kleinkinderen.

Om fiscale nadelen zoveel mogelijk te voorkomen kunt u bepalen dat de clausule alleen werkt in geval het huwelijk van uw kind door echtscheiding wordt ontbonden (en dus niet als het huwelijk door overlijden wordt ontbonden).