Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   testament

Vraag 1

Volgende
Moet ik mijn huis opeten wanneer ik in een verzorgingshuis wordt opgenomen?
Antwoord:
Op grond van de huidige wetgeving is het inderdaad mogelijk dat iemand die is opgenomen in een verzorgingshuis of verpleeghuis, verplicht is zijn of haar eigen vermogen aan te spreken. Er is weliswaar een zogenaamde inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd, hetgeen zou kunnen doen vermoeden dat het vermogen zoals uw spaargeld, aandelen en obligaties buiten schot blijft, echter dat is schijn. 

Hoe zit dat?
Bij opname moet u een eigen financiële bijdrage betalen op basis van uw inkomen. Inkomen is onder andere uw eventuele pensioen en aow, maar ook uw zogenaamde box-III inkomen in de inkomstenbelasting. 

Wat is dat? Box-III inkomen ? 
In box-III van de Inkomstenbelasting wordt u geacht een bepaald rendement op uw vermogen te genieten, welk rendement wordt belast met inkomstenbelasting. Zo betaalt u uiteindelijk inkomstenbelasting over uw box-III inkomen (onder andere over uw spaargeld). 

Ter bepaling van de eigen bijdrage in een verpleeghuis telt datzelfde spaargeld ook mee. Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt de rente die u geacht wordt te ontvangen over uw spaargeld met 4% verhoogd, terwijl de werkelijke rente die u ontvangt over uw spaargeld op dit moment (2021) aanzienlijk lager en in sommige gevallen zelfs negatief is.
 
Het gevolg van deze berekening en eigen bijdrage kan dus zijn dat u moet interen op uw spaargeld.
 
Wilt u weten hoe de hoge eigen bijdrage precies wordt berekend dan kunt u kijken op de website van het CAK (https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-van-de-eigen-bijdrage-wlz/berekening-hoge-eigen-bijdrage-wlz).
 
Opgemerkt kan nog worden dat de overheid heeft besloten dat er een maximumbedrag is voor de hoge eigen bijdrage. U betaalt in 2021 nooit meer dan € 2.469,20 hoge eigen bijdrage per maand.. 

Is daar dan wat aan te doen wanneer u bijvoorbeeld na het overlijden van uw echtgenoot/echtgenote zou worden opgenomen in een verpleeghuis? Het antwoord op die vraag is ja. Met een goed testament en een juiste afwikkeling van dat testament kan in veel gevallen worden voorkomen dat de erfdelen van kinderen na opname van de langstlevende ouder in een verpleegtehuis als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

Hoe werkt dat dan? 
In een testament kan worden bepaald dat de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn wanneer de langstlevende ouder wordt opgenomen in een verpleeghuis. En als u het helemaal goed regelt, dan kunnen de kinderen ook nog een rentevergoeding eisen van 6%. Die rente mag een zogenaamde samengestelde rente zijn. Samengesteld wil zeggen dat er niet alleen rente over de hoofdsom wordt bijgeschreven (lees: over de erfdelen van de kinderen die de langstlevende ouder aan de kinderen is schuldig gebleven) maar ook over de rente die in de afgelopen jaren is bijgeschreven.

Zo ziet u dat u met het maken van een testament uw zaken goed kunt regelen. 
Wilt u meer weten, ga dan eens langs bij de notaris.