Van Dijk de Jongh Notarissen
home   /   disclaimer

Disclaimer


Van Dijk de Jongh notarissen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Van Dijk de Jongh notarissen. 

Door Van Dijk de Jongh notarissen per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Van Dijk de Jongh notarissen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Privacy
Bekijk ons Privacybeleid

Clickgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. 

Wijzigingen
Van Dijk de Jongh notarissen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. 

Links naar websites en cookies van andere partijen
Op de site https://www.notaris-dronten.nl/ staan hyperlinks naar andere websites. Van Dijk de Jongh notarissen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Leefbaar Dronten verwijst. Ook is Van Dijk de Jongh notarissen niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren. 

Wijzigingen
Van Dijk de Jongh notarissen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. 

SSL
De website van Van Dijk de Jongh notarissen maakt gebruik van SSL (Secure Sockets Layer)dit is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen. Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op 2 manieren verbeterd:
  • Door versleutelen van de data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld (data encryptie)
  • Door controle of de website waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben (server authenticatie).
Je herkent in je webbrowser een SSL-verbinding aan het webadres in de browser: wanneer de verbinding is beveiligd met SSL, begint het webadres met 'https'.

SSL wordt door miljoenen websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiƫle transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

Copyright
Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van Van Dijk de Jongh notarissen zijn gemaakt door Endless webdesign, of de respectievelijke eigenaren dan wel in opdracht van Van Dijk de Jongh notarissen. KopiĆ«ren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Van Dijk de Jongh notarissen of Endless webdesign niet toegestaan.