Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   testament

vraag 10

Vorige Volgende
Erven mijn kinderen en de kinderen van mijn partner allebei evenveel? 
Antwoord:

Tijden veranderen en daarmee ook de gezinssamenstelling. Steeds vaker komt het voor dat één van de partners kinderen uit een eerder huwelijk of een eerdere samenlevingsrelatie heeft.

Van belang is te realiseren dat stiefkinderen niet automatisch van de stiefouder of de samenlevingspartner erven. Wilt u in zo'n situatie toch dat alle kinderen, zowel die van u als die van uw partner een gelijk deel van uw erfenis ontvangen dan kunt u dat alleen regelen in een testament.