Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   huwelijksvoorwaarden-geregistreerd-partnerschap-samenwonen

Vraag 2

Vorige Volgende
Wij wonen ongehuwd samen, hebben geen kinderen en geen notarieel samenwoninsgcontract en/of testamenten. Hoe pakt dat uit bij overlijden van één van ons?
Antwoord:

Bij samenwoners geldt dat bij het overlijden van één van de partners zonder testamentaire regeling alle privé bezittingen vererven naar zijn of haar erfgenamen volgens de wet. Dat zullen in eerste instantie de ouders samen met de broers en zusters zijn. De langstlevende partner erft dus niets. Als de overleden partner een eigen woning had, geheel bij hem of haar in eigendom, dan kan de overblijvende partner daar ook geen aanspraak op maken met als gevolg dat de overblijvende partner de woning wellicht moet verlaten.

Met ieder een eigen testament waarin u elkaar tot erfgenaam benoemt, kunt u bereiken dat de nagelaten goederen bij de overblijvende partner terecht komen.

Ook kan in een dergelijke situatie met een samenwoningscontract erfbelasting worden bespaard.

Bij overlijden van één van de partners kan een partnerpensioen tot uitkering komen. Ook dan is een samenlevingscontract van belang. Wil de overblijvende partner namelijk voor dat partnerpensioen in aanmerking komen, dan eisen pensioenfondsen vaak dat er een notarieel samenwoningscontract moet zijn  Ook dient dan - afhankelijk van de eisen die het desbetreffende pensioenfonds stelt - een bepaalde periode voorafgaand aan het overlijden te zijn samengewoond.

Informeer bij uw pensioenfonds wat de spelregels zijn om na een overlijden aanspraak te kunnen maken op partnerpensioen of nabestaandenpensioen.