Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   huwelijksvoorwaarden-geregistreerd-partnerschap-samenwonen

Vraag 2

Vorige Volgende
Wij wonen ongehuwd samen, hebben geen kinderen en geen notarieel samenwoninsgcontract en testamenten. Hoe pakt dat uit bij overlijden van één van ons?
Antwoord:

Bij samenwoners geldt dat bij het overlijden van een van de partners zonder testamentaire regeling alle privé bezittingen overgaan op zijn of haar wettelijke erfgenamen. Dat zullen in eerste instantie de ouders samen met de broers en zusters zijn. De langstlevende partner erft niets. Als de overleden partner een eigen woning had, geheel bij hem of haar in eigendom, dan kan de overblijvende partner daar ook geen aanspraak op maken met als gevolg dat de overblijvende partner de woning wellicht moet verlaten.

Met een testament waarin u elkaar tot erfgenaam benoemt, kunt u bereiken dat de nagelaten goederen bij de overblijvende partner terecht komen. Een samenwoningscontract kan in een dergelijke situatie voorkomen dat de langstlevende forse bedragen aan successierecht moet betalen.
Bij overlijden van een van de partners kan een partnerpensioen tot uitkering komen. Wil de overblijvende partner daarvoor in aanmerking komen, dan moet er een notarieel samenwoningscontract zijn opgesteld. Ook dient dan - afhankelijk van de eisen die het desbetreffende pensioenfonds stelt - een bepaalde periode voorafgaand aan het overlijden te zijn samengewoond.