Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   huwelijksvoorwaarden-geregistreerd-partnerschap-samenwonen

vraag 1

Volgende
Ik heb een Amsterdams verrekenbeding in mijn huwelijksoorwaarden. Wat betekent dat eigenlijk en moet ik daar nog iets mee doen? 
Antwoord:

Een periodiek of Amsterdams verrekenbeding is een beding in een akte van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden met als gebruikelijke inhoud dat alle onverteerde inkomsten van de echtgenoten tijdens het huwelijk jaarlijks 50-50 worden verrekend.

In de praktijk blijkt vaak dat het niet duidelijk is wat en hoe er verrekend moet worden. Ook komt het vaak voor dat men helemaal niet verrekent tijdens het huwelijk. Onder andere bij echtscheiding is dit aanleiding tot problemen, conflicten en frustraties.

Wanneer in uw huwelijksvoorwaarden zo'n beding is opgenomen, dan raden wij u en uw partner dan ook aan om ieder jaar te verrekenen bijvoorbeeld door een zogenaamde 'vaststellingsovereenkomst' op te stellen en te ondertekenen, waarin u en uw partner vastleggen wat en hoe er ten aanzien van het afgelopen jaar is verrekend, of welk bedrag de ene partner schuldig is aan de andere partner.

Met behulp van die vaststellingsovereenkomsten kan dan bij een eventuele echtscheiding relatief eenvoudig worden vastgesteld dat/wat er is verrekend en/of welke bedragen u en uw dan ex-partner over en weer nog van elkaar te vorderen hebben respectievelijk schuldig zijn wegens de verrekening van inkomsten over de afgelopen jaren.

Wanneer u de zaken niet goed vastlegt, dan is de kans groot dat een rechter bij een geschil oordeelt dat alle vermogensbestanddelen van beide ex-echtelieden 50-50 gedeeld moeten worden, inclusief het hele eventueel aanwezige beroeps- of bedrijfsvermogen van één van beide echtgenoten.

Kortom, als u in uw huwelijksvoorwaarden heeft afgesproken om jaarlijks uw onverteerde inkomsten te verrekenen, zorg er dan voor dat dit gebeurt.

Overigens zijn er naast het Amsterdams verrekenbeding nog ander manieren om inkomsten/vermogen te delen via huwelijksvoorwaarden bijvoorbeeld door bij echtscheiding in een andere verhouding dan 50-50 te delen.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.