Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   huwelijksvoorwaarden-geregistreerd-partnerschap-samenwonen

vraag 1

Volgende
Ik heb een Amsterdams verrekenbeding in mijn huwelijksoorwaarden. Moet ik daar wat mee doen? 
Antwoord:

Een periodiek of Amsterdams verrekenbeding is een beding in een akte van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden met als gebruikelijke inhoud dat alle onverteerde inkomsten van de echtgenoten tijdens het huwelijk jaarlijks bij helfte worden verrekend.

Sinds het moment waarop de hoogste rechter in ons land, de Hoge Raad door een aantal uitspraken onduidelijkheid schiep over de vraag wat wel en niet verrekend moest worden zijn de grenzen van het periodiek/Amsterdams verrekenbeding echter onduidelijk. Dit is vooral voor ondernemers vervelend.

Als u niet ieder jaar of regelmatig uw onverteerde inkomsten verrekent, kan dit bij een eventuele echtscheiding tot problemen en conflicten aanleiding geven. Om dit te voorkomen raden wij u aan als u in uw huwelijksvoorwaarden een dergelijk beding heeft om daarvoor ieder jaar een zogenaamde 'vaststellingsovereenkomst' te sluiten, waarin u hetgeen u als te verrekenen inkomen in enig jaar aanmerkt, vastlegt.

Met behulp van die vaststellingsovereenkomsten kan dan bij een eventuele echtscheiding exact worden bepaald welke bedragen u over en weer nog van elkaar te vorderen heeft respectievelijk schuldig bent uit hoofde van de verrekening van inkomsten. Zo voorkomt u dat bij niet-naleving van het verrekenbeding de verrekening zich mede uitstrekt over het saldo ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is, alsmede over de vruchten daarvan.