Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   beslotenvennootschap

vraag 11

Vorige
Waarom toch een aandeelhoudersovereenkomst opstellen? De besloten Vennootschap heeft toch al statuten waain een en ander geregeld is?
Antwoord: 

Statuten van een besloten vennootschap bevatten vaak de regels zoals die wettelijk zijn vastgelegd. Er zijn echter ook regels in die de wet niet invult en ter vrije invulling van partijen staan.

Met een aandeelhoudersovereenkomst kunnen dergelijke zaken geregeld worden.

De aandeelhoudersovereenkomst levert dus de nodige flexibiliteit op. Het is namelijk veel makkelijker een overeenkomst wijzigen dan de statuten. Nadeel is dat de aandeelhoudersovereenkomst niet kan worden tegengeworpen aan een derde (die daarvan niet wist of behoorde te weten).

Zaken die u in de aandeelhoudersovereenkomst kunt vastleggen zijn onder meer:
  • Wat te doen bij een geschil?
  • Welke procedures worden gevolgd?
  • Welke adviseurs stelt u aan?
  • Onder welke omstandigheden moet een aandeelhouder zijn aandelen verkopen?
  • Wanneer en wie neemt de aandelen over?
  • Hoe worden de aandelen gewaardeerd?
  • Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid?
  • Wat gebeurt er met de aandelen van de aandeelhouder die komt te overlijden?
  • Het opnemen van een concurrentiebeding
Het is belangrijk dat in een aandeelhoudersovereenkomst de bepalingen duidelijk worden geformuleerd. Daar ontstaan namelijk de meeste misverstanden over. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn. Het grote voordeel van een aandeelhoudersovereenkomst is uiteindelijk toch vooral dat er preventief zaken geregeld kunnen worden. Het levert tijdswinst op en bespaart kostbare procedures. Bovendien blijft u eigenaar van uw eigen oplossing.