Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   beslotenvennootschap

vraag 10

Vorige Volgende
Hoe kan mijn bedrijf zo voordelig mogelijk overgaan op mijn opvolger?
Antwoord:

De nieuwe successiewet kent een ruime bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze faciliteit is ook van toepassing bij schenking van een onderneming of BV. De vrijstelling bedraagt sinds 2010 100% (bij een waarde van de onderneming tot 1.000.000 euro). Voor het meerdere is de vrijstelling 83%. Daarnaast is er bij een agrarische onderneming een extra voordeel omdat een dergelijke onderneming voor de huidige wet slechts gewaardeerd hoeft te worden op de agrarische waarde, welke een stuk lager is dan de marktwaarde.

Voorwaarden
  1. De schenker moet de onderneming al 5 jaar in handen hebben (bij overlijden 1 jaar)
  2. De verkrijger moet de onderneming 5 jaar voortzetten.
  3. Er moet sprake zijn van een echt bedrijf, een materiële onderneming. Als het om een BV gaat mag deze onderneming ook in een dochteronderneming zijn ondergebracht. De vrijstelling geldt dus niet voor een BV met enkel beleggingen.
  4. Soms vallen preferente aandelen ook onder de faciliteit, deskundig advies is dan noodzaak
  5. U moet een verzoek doen voor deze faciliteit.
  6. De faciliteit geldt ook voor bedrijfspanden, zelfs voor zogenaamde TBS panden die privé eigendom zijn en worden verhuurd aan de eigen B.V.
Door het inspelen op de huidige zeer gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit in uw testament kan er een groot bedrag aan successierecht worden bespaard.