Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   testament

vraag 8

Vorige Volgende
Voor het geval er iets met mij gebeurt, heb ik thuis op een papiertje opgeschreven wie er voor mijn kinderen moet zorgen. Werkt dit?
Antwoord:

Nee. Wat u hiermee bedoelt te regelen is de voogdij over uw minderjarige kinderen. Als u een voogd wilt aanwijzen, moet u dit doen door het opmaken van een testament met een voogdijbenoeming bij de notaris. Als u dit niet heeft gedaan, wijst de rechter - als u overlijdt als laatstlevende ouder en met kinderen die nog minderjarig zijn - een voogd aan. Door het bij testament aanwijzen van een voogd, heeft de rechter in beginsel geen taak meer.

De aangewezen voogd hoeft pas na uw overlijden te beslissen of hij/zij de aanwijzing wenst te aanvaarden. De aanvaarding vindt plaats doordat de voogd een verklaring aflegt op de griffie van de rechtbank. De voogdij loopt tot de achttienjarige leeftijd van het kind.

Voor het geval de door u aangewezen voogd de aanwijzing niet kan of wil aanvaarden omdat hij/zij bijvoorbeeld al is overleden ofwel niet in staat is om de aanwijzing te aanvaarden bijvoorbeeld wegens ziekte, kunt u in uw testament een reservevoogd aanwijzen.