Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   testament

vraag 8

Vorige Volgende
Voor het geval er iets met mij gebeurt, heb ik thuis op een papiertje opgeschreven wie er voor mijn kinderen moet zorgen. Werkt dit?
Antwoord:

Nee. Wat u hiermee bedoelt te regelen is de voogdij over uw minderjarige kinderen. Als u een voogd wilt aanwijzen, dan kunt u dat het beste regelen door het opmaken van een testament met een voogdijbenoeming bij de notaris. Als u dit niet heeft gedaan, wijst de rechter - als u overlijdt als laatstlevende ouder en met kinderen die nog minderjarig zijn - een voogd aan. Door het bij testament aanwijzen van een voogd, heeft de rechter in beginsel geen taak meer.

De aangewezen voogd hoeft pas na uw overlijden te beslissen of hij/zij de aanwijzing wenst te aanvaarden. De aanvaarding vindt plaats doordat de voogd een verklaring aflegt op de griffie van de rechtbank. De voogdij loopt tot de achttienjarige leeftijd van het kind.

Voor het geval de door u aangewezen voogd de aanwijzing niet kan of wil aanvaarden omdat hij/zij bijvoorbeeld al is overleden ofwel niet in staat is om de aanwijzing te aanvaarden bijvoorbeeld wegens ziekte, kunt u in uw testament één of meer opvolgende voogden aanwijzen.
 
Wij raden u aan om voordat u mensen gaat benaderen met de vraag of zij voogd willen zijn voor uw kinderen, eerst een afspraak te maken met één van onze notarissen voor een bespreking. In die bespreking kan de notaris dan toelichten waarom het misschien raadzaam is om personen in uw testament aan te wijzen als voogd, zonder dat u het met die personen heeft besproken. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren, iemand aanwijzen in een testament als voogd zonder dat dit met die persoon is besproken, maar daar kunnen wij u 5 goede redenen voor geven.
Natuurlijk staat het u vrij om de voogdij met de mensen die u op het oog heeft te bespreken, maar het is raadzaam om goed geïnformeerd te zijn, vandaar ons advies om eerst bij ons langs te komen voor informatie voordat u in gesprek gaat met de mensen die u op het oog heeft als voogden.