Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   testament

vraag 6

Vorige Volgende
Kan ik nu wel of niet mijn kind onterven?
Antwoord:

Veel mensen zijn nog steeds in de veronderstelling dat zij hun kinderen niet kunnen onterven. Dit is onjuist. U kunt uw kinderen volledig onterven in een testament. De wet geeft echter een onterfd kind wel recht op een minimum wettelijk erfdeel, de ‘legitieme portie', mits het kind daar tijdig, dat wil zeggen binnen 5 jaar na uw overlijden, een beroep op doet. Dat minimum erfdeel is gelijk aan de helft van het normale wettelijke erfdeel. Overigens betekent dit niet dat een onterfd kind dat tijdig een beroep op zijn legitieme portie doet ook direct goederen kan opeisen. Het kind heeft alleen maar recht op een bedrag in geld dat bovendien bij aanwezigheid van een langstlevende partner en een goed testament pas opeisbaar is nadat de langstlevende partner ook is overleden.
Bedacht moet nog worden dat bij onterving van een kind zonder nadere voorziening de kinderen van uw onterfde kind (uw kleinkinderen dus) uw erfgenamen zijn in de plaats van uw onterfde kind (plaatsvervulling).
Wanneer u dat wilt voorkomen dan moet u in uw testament ook de kinderen van het onterfde kind onterven.
U ziet, met een goed testament kunt u de erfrechtelijke aanspraken van kinderen aanzienlijk verminderen en ongewenste inbreuken op de positie van de langstlevende voorkomen.