Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   testament

vraag 6

Vorige Volgende
Kan ik nu wel of niet mijn kind onterven?
Antwoord:

Veel mensen zijn nog steeds in de veronderstelling dat zij hun kinderen niet kunnen onterven. Dit is onjuist. U kunt uw kinderen volledig onterven in een testament. De wet geeft echter aan onterfde kinderen dan toch een ‘ minimum wettelijk erfdeel', de ‘ legitieme'. Dit is de helft van hun normale wettelijke erfdeel. Overigens betekent dit niet dat een onterfd kind dat een beroep op zijn legitieme portie doet ook direct goederen kan opeisen. Hij of zij heeft alleen recht op een bedrag in geld dat bovendien bij aanwezigheid van een langstlevende partner pas opeisbaar is nadat de langstlevende partner ook is overleden.

Bedacht moet worden dat bij onterving van een kind zonder nadere voorziening de kinderen van het onterfde kind (uw kleinkinderen dus) in zijn of haar plaats komen (plaatsvervulling). Als u dit wilt voorkomen moet u ook de betreffende kleinkinderen uitdrukkelijk uitsluiten in het testament.
U ziet, met een goed testament kunt u de aanspraak van het onterfde kind op zijn of haar erfdeel verminderen en ongewenste inbreuken op de positie van de langstlevende voorkomen.