Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   testament

Vraag1

Vorige Volgende
Moet ik mijn huis opeten wanneer ik in een verzorgingshuis wordt opgenomen?
Antwoord:

Op grond van de huidige wetgeving is het inderdaad mogelijk dat iemand die is opgenomen in een verpleeghuis, verplicht is zijn of haar eigen vermogen aan te spreken. Er is weliswaar een zogenaamde inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd, hetgeen zou kunnen doen vermoeden dat het vermogen buiten schot blijft, echter dat is schijn. 

Hoe zit dat?

Bij opname moet u een eigen financiële bijdrage betalen op basis van uw inkomen. Inkomen is onder andere uw eventuele pensioen en aow, maar ook uw zogenaamde box-III inkomen in de inkomstenbelasting. 

Wat is dat? Box-III inkomen ? 
In box-III van de Inkomstenbelasting wordt u geacht 4% rendement op uw vermogen te genieten, welk rendement wordt belast met 30% inkomstenbelasting. Zo betaalt u uiteindelijk 1,2% inkomstenbelasting over uw box-III inkomen (lees: onder andere uw spaargeld). 
Die 4% noemt men wel het forfaitaire rendement. Dat klinkt leuk maar dat is het niet. 
De belastinginspecteur rekent namelijk een rente van 4% ook als die rente in werkelijkheid veel lager is.
Nu moet u weten dat men ter bepaling van de eigen bijdrage in het verpleeghuis dat forfaitaire rendement van 4% ook nog eens met 8% verhoogt !
Anders gezegd, ter bepaling van de eigen bijdrage in een verpleeghuis wordt u geacht 12% rente over uw spaargeld te krijgen. Dat de rente die u werkelijk ontvangt aanzienlijk lager is zal u duidelijk zijn.
Wanneer u bijvoorbeeld na verkoop van uw woning € 200.000,- spaargeld bezit, dan wordt dat spaargeld geacht jaarlijks € 24.000,- aan rente op te leveren, terwijl het in werkelijkheid wel eens dichter bij de € 2.400,- zou kunnen zitten.
Wanneer u vervolgens een eigen bijdrage moet betalen op basis van die € 24.000,- (terwijl u in werkelijkheid slechts € 2.400,- aan rente-inkomsten heeft), dan betekent dit dat u moet interen op uw vermogen. Uitgaande van een eigen bijdrage van ongeveer € 2.200,- per maand teert u jaarlijks al snel met ruim € 25.000,- per jaar in op uw vermogen. Uw spaargeld is dan binnen 8 jaar volledig verdwenen.
Nu verblijven mensen tegenwoordig weliswaar gemiddeld geen 8 jaar meer in een verpleeghuis, maar toch is dit wel iets om aandacht aan te besteden.

Is daar dan wat aan te doen wanneer u bijvoorbeeld na het overlijden van uw echtgenoot/echtgenote zou worden opgenomen in een verpleeghuis? Ja. Met een goed testament kan worden voorkomen dat de erfdelen van kinderen na opname van de langstlevende ouder in een verpleegtehuis als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Hoe werkt dat dan? 
In een testament kan worden bepaald dat de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn wanneer de langstlevende ouder wordt opgenomen in een verpleeghuis. En als u het helemaal goed regelt, dan kunnen de kinderen ook nog een rentevergoeding eisen van 6%. Dat is weliswaar nog geen 12%, maar het komt aardig in de richting doordat er sprake is van een zogenaamde samengestelde rente (rentevergoeding niet alleen over de hoofdsom maar ook over de inmiddels opgebouwde rente).

Zo ziet u dat u met het maken van een testament uw zaken goed kunt regelen. 
Wilt u meer weten, ga dan eens langs bij de notaris.