Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   onroerend_goed

Vraag 3

Vorige
Heeft een hogere inschrijving van mijn hypotheek alleen maar voordelen?
Antwoord:

Zowel bij afsluiting van een hypotheek als bij een latere oversluiting van uw huidige hypotheek kunt u alvast rekening houden met mogelijk toekomstige uitgaven voor bijvoorbeeld verbouwingen of later te verwachten uitgaven. In plaats van het door u benodigde hypotheek-bedrag laat u door de notaris een hoger bedrag inschrijven in de hypotheekregisters. U kunt dan op een later moment - na overeenstemming met uw bank -geld bijlenen onder hypothecair verband zonder dat een nieuwe hypotheekakte noodzakelijk is. Dat scheelt u dan notaris- en kadasterkosten.

Het nadeel dat aan een hoge(re) inschrijving kleeft komt naar voren als u ooit een tweede hypotheek bij een andere geldverstrekker zou willen afsluiten. Dan kan de hoge inschrijving bij de eerste geldverstrekker eventueel een belemmering vormen, doordat het bedrag van de hoge inschrijving wordt aangemerkt als zijnde het bedrag waarvoor uw woning al bezwaard is, ook al is het bedrag van de hogere inschrijving nog niet aan u uitbetaald. De andere geldverstrekker zal dan terughoudend zijn om een financiering te verstrekken omdat zijn hypotheek in principe pas zekerheid biedt als de eerste hypotheekhouder geheel is voldaan. Mocht u tegen dit probleem aanlopen, dan kunnen wij de hogere inschrijving voor u verlagen tot het bedrag van de daadwerkelijke geldlening.