Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   onroerend_goed

vraag 1

Volgende
Een koop contract stelt toch niets voor?
Antwoord:

Als de koopakte zonder notariĆ«le tussenkomst is opgesteld (er wordt bijvoorbeeld een "model" van internet gedownload), zijn daarin vaak niet alle juridische haken en ogen goed geregeld. Het is van belang dat goed wordt stilgestaan bij mogelijke knelpunten, zoals asbest/bodemvervuiling en de mogelijkheid om - zonder financiĆ«le kleerscheuren - van de koop af te komen indien de financiering niet rond komt of (bijvoorbeeld) het eigen huis op een bepaalde datum nog niet verkocht is. 

Bij een notarieel koopcontract staat de notaris er voor in dat onderzocht is of de verkoper ook echt bevoegd is om de koper de nieuwe eigenaar te laten worden. Ook gaat de notaris na of er erfdienstbaarheden op het gekochte zitten, of er een huisvestingsvergunning benodigd is om de woning te betrekken en of er ten aanzien van de woning bijzondere situaties aan de orde zijn.

Juist die aspecten kunnen aanleiding zijn om een huis wel of niet te kopen. Daarom is het belangrijk dat de notaris wordt ingeschakeld voordat een zogenaamde 'voorlopige' koopakte wordt ondertekend. Hij biedt de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied. De notaris houdt de belangen van alle partijen in de gaten. Het is wel goed om te weten dat er niets voorlopigs is aan een "voorlopig" koopcontract. Afgezien van de eventueel opgenomen ontbindende voorwaarden en de hierna te noemen bedenktijd zit een koper na het tekenen van een" voorlopig" koopcontract al aan de koop vast.

De particuliere koper van een woning heeft nog wel drie dagen bedenktijd om alsnog van de koop af te zien. Als de notaris de koopakte opstelt, legt hij ook - via een door de koper te tekenen ontvangstbevestiging vast op welk moment de bedenktijd aanvangt. Partijen kunnen dan achteraf niet meer van mening verschillen over het begin en het einde van de bedenktermijn.