Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   huwelijksvoorwaarden-geregistreerd-partnerschap-samenwonen

Vraag 4

Vorige
We zijn uit elkaar! Wat kan de notaris voor ons regelen?
Antwoord:

Indien samenwoners of echtgenoten besluiten niet verder samen door het leven te gaan komt er een hoop op hen af. Het huis, de inboedel, de auto, de hypotheek, de aandelen, kortom alle gezamenlijke bezittingen moeten in verdeling worden gebracht. Hoe zit het met alimentatie, en pensioenen en hoe regelt u de verdere gezamenlijke opvoeding van de kinderen? 

Bij de verdeling/levering van de gezamenlijke woning aan een der partners of verkoop aan een derde is altijd tussenkomst van de notaris nodig. Dit geldt eveneens als aandelen in een vennootschap die in de huwelijksgemeenschap vallen aan een van u beiden toebedeeld moeten worden.

Daarnaast is het nodig in het kader van het uit elkaar gaan uw bestaande testament te laten controleren of indien u nog geen testament heeft er een op te laten stellen, zodat uw ex-echtgeno(o)t(e) via een omweg niet alsnog iets van uw erfenis ontvangt.