Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   beslotenvennootschap

vraag 8

Vorige Volgende
Mijn BV is een volstrekt nieuwe activiteit gaan ontplooien. Heeft dit gevolgen voor de rechtsvorm van mijn onderneming. Hoe werkt dat juridisch?
Antwoord:

Als de nieuwe activiteit niet onder de oorspronkelijke statutaire doelomschrijving van de B.V. valt kan dit juridisch vervelende consequenties hebben. Het in de statuten van de B.V. opgenomen doel begrenst de werkzaamheden van de B.V. In het uiterste geval zouden sommige door de B.V. aangegane rechtshandelingen bij doeloverschrijding vernietigd kunnen worden. Het is daarom van belang om de werkzaamheden van een B.V. statutair en feitelijk op elkaar af te stemmen.