Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   beslotenvennootschap

vraag 7

Vorige Volgende
Hoe voorkom ik brokken als ik met een ander een gezamelijke onderneming start?
Antwoord:

Welke juridische vorm ('rechtsvorm') voor uw gezamenlijk bedrijf goed is, hangt af van de omstandigheden, bijvoorbeeld:
- hoeveel risico wilt u met uw privé-vermogen lopen?
- hoe is uw financiële positie?
- hoe is uw fiscale positie?
- trekt u kapitaal van derden aan?

Er bestaan verschillende rechtsvormen. Elke rechtsvorm heeft zijn eigen regels voor aansprakelijkheid en samenwerkingsmogelijkheden. De meest gebruikte rechtsvormen in Nederland zijn nu de eenmanszaak, de maatschap en vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap (CV) en de besloten vennootschap (BV). De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan belangrijke (aansprakelijkheids)gevolgen hebben. Niet alleen bij de start van een onderneming, maar ook gedurende het uitoefenen van het bedrijf. Het kan dan soms aantrekkelijk worden om op een andere rechtsvorm over te gaan, bijvoorbeeld omdat uw privé-omstandigheden wijzigen, of omdat u zakelijk zo goed draait dat u uw privé-aansprakelijkheid wilt beëindigen. Uiteraard spelen ook fiscale afwegingen een belangrijke rol. Wij kunnen samen met u alle voors en tegens van een gekozen rechtsvorm van uw onderneming op een rijtje zetten en u een onafhankelijk advies geven. We beperken ons daarbij niet alleen tot hetgeen goed is voor uw onderneming. Wij kijken ook naar uw privé situatie ( huwelijksvoorwaarden, testament, contracten). Hierbij gelden drie belangrijke aandachtspunten:
  1. Laat de zakelijke juridische regelingen (rechtsvorm) afstemmen op de familierechtelijke regelingen (bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en/of testament), en andersom. 
  2. Zorg voor huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden die de risico's van het bedrijf voor de privé situatie terugbrengen tot beheersbare risico's.
  3. Het ontbreken van een testament is bedreigend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de onderneming. Met een testamentaire regeling kunt u de continuïteit van uw onderneming zeker stellen.