Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   beslotenvennootschap

vraag 5

Vorige Volgende
Ik wil regelen dat ik alleen verder kan met de zaak als mijn zaken-partner komt te overlijden. Hoe kan ik dat regelen? 
Antwoord:
Het overlijden van een ondernemer heeft grote invloed op de continuïteit van de onderneming. Uiteraard heeft ook de rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend invloed op de mogelijkheid om de onderneming na overlijden van de ondernemer - zo ongestoord mogelijk - te kunnen voortzetten. 

Eenmanszaak: Het overlijden van de ondernemer betekent zonder nadere voorziening de directe stuurloosheid van de onderneming en heeft belangrijke fiscale consequenties. De ondernemer doet er goed aan tijdig stil te staan bij de kwestie van de opvolging. Hij kan als er een beoogde opvolger in beeld is tijdig met die opvolger een vennootschap onder firma of maatschap aangaan. De onderneming wordt dan in die v.o.f. ingebracht en als de ondernemer zich terugtrekt, kan de opvolger de onderneming als eenmanszaak voortzetten of voortzetten als commanditaire vennootschap (C.V.), waarbij de stoppende ondernemer als stille vennoot (commanditaire vennoot) gaat functioneren. Bij het overlijden van een ondernemer met een eenmanszaak is in ieder geval een testament een noodzaak.

Vennootschap onder firma: Bij een V.O.F. en de maatschap betekent het overlijden van een van de vennoten de ontbinding van de vennootschap. De overblijvende vennoten kunnen de onderneming slechts voortzetten indien er bijzondere contractuele regeling getroffen zijn. Deze regelingen zijn het voortzettingsbeding, het verblijvensbeding, het toescheidingsbeding en het overnamebeding. Deze bedingen worden in de oprichtingsakte van de V.O.F. en maatschap opgenomen. Het opmaken van dergelijke contracten in notariële vorm kan belangrijke voordelen hebben.

Besloten vennootschap: Indien men spreekt over de continuïteit van een onderneming is deze in principe gewaarborgd bij een besloten vennootschap. Het overlijden van een aandeelhouder heeft dan in principe geen directe gevolgen voor het voortbestaan van de onderneming. De B.V. blijft na het overlijden van haar aandeelhouders gewoon voortbestaan.
Bij een B.V. kunnen een aantal regelingen in de statuten worden opgenomen die gecombineerd met een ondernemerstestament er voor zorgen dat de opvolging soepel kan verlopen. Ook fiscaal wordt opvolging in een onderneming soepel behandeld, mits tijdig is "voorgesorteerd" op de bedrijsopvolging.