Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   beslotenvennootschap

Vraag 4

Vorige Volgende
Wie zorgt er voor mijn onderneming als ik er niet meer ben? 
Antwoord:

Bij opvolging binnen de familie neemt vaak een kind het bedrijf over. Voor de goede verhoudingen binnen de familie is het van belang om tijdig binnen de familie over de opvolging te overleggen. 
Ideaal is het als reeds geruime tijd voor de opvolging met de kinderen financiƫle regelingen kunnen worden getroffen, die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld schenkingen of leningen die de toekomstige overdracht makkelijker maken en waarbij ook rekening gehouden wordt met de belangen van de kinderen die niet met het bedrijf verder gaan. Hierbij kan de notaris u uiteraard adviseren.

Na de invoering van het nieuwe erfrecht (sinds 1 januari 2003) houdt ook de wet in meerdere opzichten rekening met de voortzetting van een bedrijf na het overlijden van de ondernemer.

Zo kan op grond van de wet een (stief)kind van de ondernemer, wanneer hij het beroep of bedrijf voortzet, aanspraak maken op overdracht van de goederen van de onderneming die behoren tot de nalatenschap, evenals op die goederen die dienstbaar waren aan het beroep of bedrijf van de overleden ondernemer. Dit recht bestaat ook voor het (stief)kind met betrekking tot de aandelen in een NV of BV, waarin de overleden ondernemer directeur was en alleen of samen met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen had. Het is dan wel vereist dat het kind op het moment van overlijden directeur van de onderneming is of daarna de positie van de overleden ondernemer voortzet. 

Het is niet absoluut zeker of het betreffende kind de goederen daadwerkelijk verkrijgt. De andere kinderen kunnen zich hiertegen verzetten. De kantonrechter zal dan uitsluitsel moeten geven. Om aan alle onzekerheid voor een opvolger een eind te maken is het in een opvolgingssituatie beter om door slimme ondernemingsrechtelijke regelingen gecombineerd met een modern ondernemingstestament aan de opvolger zekerheid te verschaffen, juist ook in het belang van de onderneming. In een dergelijk testament kan dan een overnamerecht voor de opvolger worden vastgelegd.

Vooral bij een vennootschap onder firma of maatschap is het zeer belangrijk dat een goed (bij voorkeur notarieel) vennootschaps- of maatschapscontract aanwezig is. Een belangrijk onderdeel in een dergelijk contract is het veilig stellen van de positie van de bedrijfsopvolger door middel van overname- en verblijvensbedingen.