Van Dijk de Jongh Notarissen
 home  /   beslotenvennootschap

vraag 1

Vorige Volgende
Ik wil ervoor zorgen dat al mijn kinderen een aandeel in de zaak krijgen, maar dat mijn kind/bedrijfsopvolger de zaak als directeur in goede banen leidt. Hoe kan ik dat regelen? 
Antwoord:

Er zijn verschillende varianten voor een (geleidelijke) bedrijfsopvolging mogelijk. 
De beoogde opvolger kan alvast in de directie opgenomen worden, eventueel onder gelijktijdige verschaffing aan hem of haar van een pakket aandelen door middel van een aandelenoverdracht of uitgifte van nieuwe aandelen. Dit om reeds voor te sorteren op een toekomstige - ook fiscaal gunstige - bedrijfsopvolging. Om dan met elkaar in een werkbare situatie te blijven zal aandacht nodig zijn voor de statuten van de vennootschap. 

Vaak is één kind betrokken bij de onderneming, terwijl de andere kinderen geen belangstelling voor de onderneming hebben. In geval van plotseling overlijden van de ondernemer vererven de aandelen van de onderneming zonder nadere voorziening dan naar alle kinderen. Het in het bedrijf werkzame kind ziet zich in de minderheid, aangezien de andere kinderen een meerderheid van stemmen hebben binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en daarom ook de beslissingsmacht. 
In die gevallen kan een voortijdige certificering van aandelen door middel van een stichting administratiekantoor (STAK) van groot belang zijn. Op die wijze kan de zeggenschap in de onderneming van de bedrijfsvoortzetter veilig gesteld worden. Het is fiscaal van groot belang dat een dergelijke regeling gecombineerd wordt met een goed ondernemerstestament.