Van Dijk De Jongh


De Rede 76
8251 EX Dronten

Tel. (+31)0321 314 044
Fax. (+31)0321 316 515
Email

Nieuws


11-10-2012 Het nieuwe BV-rechttekst afgebroken

Op 1 oktober 2012 is het nieuwe bv-recht in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing op zowel bestaande als nieuw op te richten besloten vennootschappen. In dit artikel vindt u alle informatie over het nieuwe bv-recht.05-07-2012 Bepaalt het lot uw bedrijfsvorm?tekst afgebroken


15-02-2011 maatschapsakten, voorzetting en overnametekst afgebroken
Ter bescherming van de positie van bedrijfsopvolgers is het sterk aan te raden om maatschapsakten niet in onderhandse vorm, maar in notariële vorm op te stellen. Bedrijfsopvolgers die dit nalaten lopen het risico dat hun overname-rechten vervallen of

10-02-2011 Vermindering overdrachtsbelastingtekst afgebroken

Wanneer een woning in eigendom wordt verkregen binnen 6 maanden na een eerdere eigendomsverkrijging, dan wordt de overdrachtsbelasting bij die latere eigendomsverkrijging verminderd door middel van een verlaging van de zogenaamde heffingsgrondslag.

Links | Disclaimer
Copyright © 2018 Van Dijk De Jongh Notarissen | Endless webdesign