Van Dijk De Jongh


De Rede 76
8251 EX Dronten

Tel. (+31)0321 314 044
Fax. (+31)0321 316 515
Email

Onroerend goed


Een koop contract stelt toch niets voor?

Antwoord:

Als de koopakte zonder notariële tussenkomst is opgesteld (er wordt bijvoorbeeld een "model" van internet gedownload), zijn daarin vaak niet alle juridische haken en ogen goed geregeld. Het is van belang dat goed wordt stilgestaan bij mogelijke knelpunten, zoals asbest/bodemvervuiling en de mogelijkheid om - zonder financiële kleerscheuren - van de koop af te komen indien de financiering niet rond komt of (bijvoorbeeld) het eigen huis op een bepaalde datum nog niet verkocht is.

Bij een notarieel koopcontract staat de notaris er voor in dat onderzocht is of de verkoper ook echt bevoegd is om de koper de nieuwe eigenaar te laten worden. Ook gaat de notaris na of er erfdienstbaarheden op het gekochte zitten, of er een huisvestingsvergunning benodigd is om de woning te betrekken en of er ten aanzien van de woning bijzondere situaties aan de orde zijn.

Juist die aspecten kunnen aanleiding zijn om een huis wel of niet te kopen. Daarom is het belangrijk dat de notaris wordt ingeschakeld voordat een zogenaamde 'voorlopige' koopakte wordt ondertekend. Hij biedt de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied. De notaris houdt de belangen van alle partijen in de gaten. Het is wel goed om te weten dat er niets voorlopigs is aan een "voorlopig" koopcontract. Afgezien van de eventueel opgenomen ontbindende voorwaarden en de hierna te noemen bedenktijd zit een koper na het tekenen van een" voorlopig" koopcontract al aan de koop vast.

De particuliere koper van een woning heeft nog wel drie dagen bedenktijd om alsnog van de koop af te zien. Als de notaris de koopakte opstelt, legt hij ook - via een door de koper te tekenen ontvangstbevestiging vast op welk moment de bedenktijd aanvangt. Partijen kunnen dan achteraf niet meer van mening verschillen over het begin en het einde van de bedenktermijn.naar boven

Kan er nog iets misgaan na het tekenen van mijn koopcontract (nieuw)

Antwoord:

Na ondertekening van de koopovereenkomst kan het nog een hele tijd duren voordat de akte, waarin de woning op naam van de koper wordt gezet, bij de notaris passeert (lees: wordt ondertekend).
In de tussentijd is allerlei onheil aan de kant van de verkoper mogelijk. Hij kan failliet gaan, er kan op de woning beslag worden gelegd of hij kan de woning nogmaals verkopen aan een nieuwe koper die bereid is meer te betalen.
De koper kan hiertegen worden beschermd door aan de notaris de opdracht te geven de koopovereenkomst bij het kadaster te laten inschrijven. Gedurende een periode van zes maanden geniet de koper dan bescherming tegen

naar boven

 

 

 

 

Heeft een hogere inschrijving van mijn hypotheek alleen maar voordelen?

Antwoord:

Zowel bij afsluiting van een hypotheek als bij een latere oversluiting van uw huidige hypotheek kunt u alvast rekening houden met mogelijk toekomstige uitgaven voor bijvoorbeeld verbouwingen of later te verwachten uitgaven. In plaats van het door u benodigde hypotheek-bedrag laat u door de notaris een hoger bedrag inschrijven in de hypotheekregisters. U kunt dan op een later moment - na overeenstemming met uw bank -geld bijlenen onder hypothecair verband zonder dat een nieuwe hypotheekakte noodzakelijk is. Dat scheelt u dan notaris- en kadasterkosten.

Het nadeel dat aan een hoge(re) inschrijving kleeft komt naar voren als u ooit een tweede hypotheek bij een andere geldverstrekker zou willen afsluiten. Dan kan de hoge inschrijving bij de eerste geldverstrekker eventueel een belemmering vormen, doordat het bedrag van de hoge inschrijving wordt aangemerkt als zijnde het bedrag waarvoor uw woning al bezwaard is, ook al is het bedrag van de hogere inschrijving nog niet aan u uitbetaald. De andere geldverstrekker zal dan terughoudend zijn om een financiering te verstrekken omdat zijn hypotheek in principe pas zekerheid biedt als de eerste hypotheekhouder geheel is voldaan. Mocht u tegen dit probleem aanlopen, dan kunnen wij de hogere inschrijving voor u verlagen tot het bedrag van de daadwerkelijke geldlening

 

naar boven

Links | Disclaimer
Copyright © 2018 Van Dijk De Jongh Notarissen | Endless webdesign